Ontwikkeling

Ontwikkeling #

Deze sectie beschrijft de afspraken die gelden voor de ontwikkeling van de afsprakenset en uitwisselprofielen.
Ontwikkeling Afsprakenset
Afspraken over het opstellen, wijzigen, vaststellen, publiceren en implementeren van afsprakenset.
Ontwikkeling Uitwisselprofielen
Afspraken over het opstellen, wijzigen, vaststellen, publiceren en implementeren van uitwisselprofielen.
Betrokkenheid aanbieders
Deze pagina beschrijft de wijze waarop aanbieders worden betrokken bij de ontwikkeling van de afsprakenset en uitwisselprofielen. Hier zijn aanvullende afspraken over nodig vanwege het grote aantal en de diversiteit aan aanbieders.
Matchingproces
Matchingsproces beschrijft hoe een informatiebehoefte van een afnemer gestructureerd wordt ontleed in informatievragen, concepten, definities en gegevenselementen. Dit proces wordt doorlopen om te komen tot de invulling van de informatielaag van een uitwisselprofiel. Aangezien informatievragen, concepten, definities en gegevenselementen tevens de basis vormen voor de modelgegevensset, beschrijft het matchingsproces ook de stappen om van informatiebehoeftes tot (de inhoud van) de modelgegevensset te komen.