CIBG

CIBG (Jaarverantwoording Zorg) #

Veel organisaties in het zorgveld leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten zij zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. De meeste gegevens zijn openbaar en worden door diverse (overheids)organsiaties gebruikt voor bijvoorbeeld toezicht en beleidsvorming.

De Jaarverantwoording Zorg bevat de volgende informatie:

  • Gegevens over medewerkers: wel- of niet cliĆ«ntgebonden personeel
  • Gegevens over in- en uitstroom van medewerkers, ingehuurde zorgverleners, zelfstandigen en vrijwilligers
  • Gegevens over aantal fte op einde boekjaar: medewerkers, ingehuurde zorgverleners, zelfstandigen en vrijwilligers
  • Ziekteverzuimpercentage
  • Aantal stagiaires

Meer informatie: https://www.jaarverantwoordingzorg.nl