Principes

Principes KIK-V uitwisselprofielen #

Principe 1 #

Binnen KIK-V wordt alleen op basis van goedgekeurde uitwisselprofielen uitgewisseld.

Principe 2 #

Uitwisselprofielen sluiten aan bij de binnen KIK-V vastgestelde standaardafspraken.

Principe 3 #

Uitwisselprofielen worden opgesteld per afnemer en specifiek doel, omdat de operationele afspraken in het uitwisselprofiel mede afhankelijk zijn van het doel van de afnemer.

Principe 4 #

Een uitwisselprofiel bevat per afnemer en specifiek doel een set van een of meer gevalideerde informatievragen en -antwoorden.

Principe 5 #

KIK-V maakt in de basis afspraken over 1-op-n situaties (1 afnemer op meerdere aanbieders). Een uitwisselprofiel is daarmee in de regel van toepassing op meerdere, dan wel alle, aanbieders.

Principe 6 #

De uitwisseling vindt plaats conform de afspraken in het profiel.

Principe 7 #

Afnemers en aanbieders kunnen in het geval van geschillen bij de operationele gegevensuitwisseling terugvallen op het - uitwisselprofiel.

Principe 8 #

Een uitwisselprofiel bevat afspraken op verschillende niveaus van interoperabiliteit, zie ook: Nictiz / Standaardisatie / Interoperabiliteit.

Principe 9 #

Voor alle in- en exclusiecriteria die in het uitwisselprofiel worden opgenomen geldt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op in- en exclusiecriteria uit reeds beschikbare uitwisselprofielen.