Release-info

Release-info #

In deze sectie is meta-informatie opgenomen over de release van de afsprakenset. De Release- en versiebeschrijving duidt de positionering en status van deze publicatie. Wijzigingen ten opzichte van eerder gepubliceerde versies (en een historisch overzicht van wijzigingen) zijn opgesomd in de Changelog.
Release- en versiebeschrijving
De releasebeschrijving beschrijft de belangrijkste kenmerken van de release.
Changelog
De changelog beschrijft de wijzigingen die achtereenvolgens zijn doorgevoerd bij releases van de afsprakenset.