Release- en versiebeschrijving

Release- en versiebeschrijving #

De releasebeschrijving beschrijft de belangrijkste kenmerken van de release.
Release 2.1
Versie 2.1 versie 0.1 doorontwikkeling 2.0
Doel Release 2.1 betreft de vierde publicatie van de afsprakenset en bevat wijzigingen benodigd bij of als basis voor de implementatie van nieuwe uitwisselprofielen
Doelgroep
  • Ketenpartijen KIK-V
  • Zorgaanbieders verpleeghuiszorg
  • andere geïnteresseerden in de KIK-V Afsprakenset
Totstandkoming De ontwikkeling van release 2.1 is uitgevoerd onder leiding van het project Afspraken binnen het programma KIK-V, in samenwerking met de belanghebbende partijen. Release 2.1 wordt vastgesteld door de Ketenraad KIK-V op basis van versie 0.9
Inwerkingtreding Na besluit Ketenraad
Operationeel toepassingsgebied De afsprakenset release 2.1 dient als basis voor implementatie van de nieuwe uitwisselprofielen die in december 2022 zijn vastgesteld
Status Ter vaststelling door Ketenraad KIK-V
Functionele scope Release 2.1 omvat hetgeen gepubliceerd in release 2.1, aangevuld met:
  • uitbreidingen van de model gegevensset voor de ondersteuning van nieuwe uitwisselprofielen, met name op het onderwerp financiële gegevens
  • uitbreiding juridisch kader ten behoeve van de uitwisselprofielen VWS beleidsinformatie en Zorgkantoren clientinformatie
  • uitbreiding van de uitwisselkalender met de gegevens die gebruikt worden in de nieuwe uitwisselprofielen
Licentie Creative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).