Release- en versiebeschrijving

Release- en versiebeschrijving #

De releasebeschrijving beschrijft de belangrijkste kenmerken van de release.
Release 2.0
Versie Release 2.0 vastgesteld door de Ketenraad KIK-V
Doel Release 2.0 betreft de derde publicatie van de afsprakenset en bevat als belangrijkste wijzigingen:
 • uitbreiding met afspraken over de gegevensuitwisseling datastations (alleen functioneel beschreven en (nog) zonder verwijzing naar de implementatie van NUTS standaarden hierbij)
 • aanpassingen op basis van leerervaringen uit de toepassing van de afsprakenset voor nieuwe uitwisselprofielen, bijvoorbeeld in het model uitwisselprofiel
 • aanpassingen vanuit de verdere inrichting van de beheerorganisatie, met name voorstellen voor de beheerafspraken
 • aanpassingen ter voorbereiding op het beschikbaar komen van nieuwe uitwisselprofielen, waaronder in de uitwisselkalender en beschrijving van de eerste afbakening van de afsprakenset
 • uitbreidingen van de model gegevensset voor de ondersteuning van nieuwe uitwisselprofielen en aanpassing van de ontologie naar breed gebruik in de gezondheidszorg (ipv alleen verpleeghuiszorg). Deze laatste aanpassing is niet ‘backwards compatible’ waardoor de release een 2.0 krijgt.
Doelgroep
 • Ketenpartijen KIK-V
 • Zorgaanbieders verpleeghuiszorg
 • andere geïnteresseerden in de KIK-V Afsprakenset
Totstandkoming De ontwikkeling van release 2.0 is uitgevoerd onder leiding van het project Afspraken binnen het programma KIK-V, in samenwerking met de belanghebbende partijen. Release 2.0 is vastgesteld door de Ketenraad KIK-V op basis van versie 0.91, de versie die is samengesteld na bespreking in het Tactisch Overleg.
Inwerkingtreding Na besluit Ketenraad
Operationeel toepassingsgebied De afsprakenset release 2.0 dient
 • als basis voor praktijktoetsen door de ketenpartijen en zorgaanbieders, met name voor de toepassing bij de nieuwe uitwisselprofielen voor aanlevering ODB, toezichtinformatie IGJ, inkoop zorgkantoren, e.a.
 • voor de oriëntatie op de functionele uitwerking van gegevensuitwisseling via datastations en brede consultatie daarop.
Status Ter vaststelling door Ketenraad KIK-V
Functionele scope Release 2.0 omvat hetgeen gepubliceerd in release 1.1, aangevuld met:
 • afspraken over gegevensuitwisseling met datastations (functioneel)
 • wijzigingen en aanvullingen op de model gegevensset ten behoeve van nieuwe uitwisselprofielen en voor breder gebruik dan de verpleeghuiszorg
 • genoemde wijzigingen in de changelog
Licentie Creative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).