Changelog

Changelog #

De changelog beschrijft de wijzigingen die achtereenvolgens zijn doorgevoerd bij releases van de afsprakenset.