Release 1.0 versie 0.92

Changelog release 1.0 versie 0.91 #

  • Wijzigingen naar aanleiding van laatste input uit Tactisch Overleg december 2020
  • Aanpassing figuren opbouw afsprakenset (uitwisselcontexten als apart onderwerp)
  • Aanpassing betrokkenheid aanbieders bij ontwikkeling
  • Aanpassing titel pagina Procesafspraken stuurgroep kwaliteitskader voor uitwisselprofiel ODB met ‘voor uitwisselprofiel ODB’