Release 2.1 versie 0.9

Changelog release 2.1 versie 0.9 #

Juridisch kader #

  • Toegevoegd grondslag in de WLZ voor uitvragen door (minister van) VWS ten behoeve van het uitwisselprofiel VWS beleidsinformatie

  • Toegevoegd grondslag in de WLZ voor uitvragen door zorgkantoren naar cliëntenformatie

Model uitwisselprofiel #

  • Toegevoegd dat aangegeven moet worden of er gebruik gemaakt kan worden van een verdeelsleutel en welke

Uitwisselkalender #

Uitgebreid met de gegevens die gebruikt worden in de nieuwe uitwisselprofielen.

Modelgegevensset #

  • Release 2.1 van de ontologie ter ondersteuning van de nieuwe uitwisselprofielen. Met name de toevoeging van financiële concepten.

Beheerafspraken #

  • Aan de pagina ‘Bestaande openbare bronnen’ is de openbare bron regio-analyses NZA toegevoegd.