Uitwisselkalender

Uitwisselkalender #

De uitwisselkalender beschrijft in samenhang de aanlever- en terugkoppelmomenten binnen KIK-V en is daarmee een instrument dat inzicht geeft in de timing van de gegevensuitwisseling. Ook de peilmomenten of verslagperiode van de gegevens spelen daarbij een rol. Dit inzicht is relevant voor zowel aanbieders (wanneer moeten bepaalde gegevens klaarstaan?) als afnemers (wanneer zijn bepaalde gegevens beschikbaar?).

Voor nieuwe informatiebehoeften van ketenpartijen in de afsprakenset functioneert de kalender als referentiekader. Er vindt sturing plaats op het aansluiten bij een bestaand moment van uitvraag en peilmomenten of verslagperiode. Na vaststelling van een (wijziging op een) uitwisselprofiel wordt het aanlever- en/of peilmoment toegevoegd aan de uitwisselkalender.

In een tijdlijn ziet dit er als volgt uit:

De uitwisselprofielen kennen de volgende overlap aan concepten:

In de bovenstaande figuur is de overlap op conceptniveau in kaart gebracht. Het is waarschijnlijk dat de concepten (en/of onderliggende gegevenselementen) in de hierboven genoemde uitvragen herbruikbaar zijn op verschillende aanlevermomenten.