Functionele beschrijving indicatoren kwaliteitskader #

In deze sectie staan de functionele beschrijvingen van de indicatoren personeelssamenstelling. Per indicator uit het handboek is het volgende beschreven:

  • Definitie, inclusief teller en noemer;
  • De beschrijving van de berekening;
  • Specifieke uitgangspunten die worden gehanteerd bij de berekening.

De gegevens die benodigd zijn voor de berekening van deze indicatoren dienen nog nader getoetst te worden op basis van proefimplementaties bij zorgaanbieders.

Voorbeeldberekeningen #

Voorbeeldberekeningen in de vorm van SPARQL-queries voor het berekenen van indicatoren staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling

Benodigde gegevens in de modelgegevensset #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om de indicatoren Personele samenstelling te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql

Algemene uitgangspunten #

De algemene uitgangspunten voor de berekening van de indicatoren Personele samenstelling uit het uitwisselprofiel Zorginstituut staan beschreven in Algemene uitgangspunten.