2.1.3 Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2.1.3 Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd #

Definitie #

Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op een meetmoment gedeeld door het aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd op datzelfde meetmoment.

Teller: Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op meetmoment.

Noemer: Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op meetmoment.

Toelichting: Deze indicator betreft de verhouding tussen het aantal personen die zorgverlener zijn en op een bepaald meetmoment over een tijdelijke oproep- of arbeidsovereenkomst beschikten, ten op zichte van alle personeelsleden met een oproep- of arbeidsovereenkomst (die op datzelfde moment zorgverlener waren). Een persoon die op het peildatum zowel een contract voor bepaalde als onbepaalde heeft, telt 1x in de teller en 2x in de noemer mee (deze zou als enige personeelslid voor een indicator van 50% zorgen). Personen kunnen dus meerdere malen meegeteld worden, omdat er oproep- en arbeidsovereenkomsten geteld worden.

Uitgangspunten #

  • Alle personen met een of meerdere oproep- en/of arbeidsovereenkomsten op het meetmoment worden geïncludeerd.
  • Personen die op het meetmoment beschikken over meerdere oproep- en/of arbeidsovereenkomsten tellen alle mee, wanneer voor deze overeenkomsten sprake is van een zorgverlener.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  2. Selecteer alle personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst op de datum van het meetmoment.
  3. Bereken van deze personen het totaal aantal oproep- en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (teller).
  4. Bereken van deze personen het totaal aantal oproep- en arbeidsovereenkomsten (noemer).
  5. Bereken de indicator door 3 en 4 door elkaar te delen en bereken het percentage.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling