2.1.5 Percentage kosten uitzendkrachten personeel niet in loondienst (PNIL)

2.1.5 Percentage kosten uitzendkrachten personeel niet in loondienst (PNIL) #

Definitie #

Aantal euro uitgegeven aan inzet uitzendkrachten/PNIL gedurende de periode gedeeld door som personeelskosten van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Teller: Som euro’s uitgegeven aan inzet van uitzendkrachten/PNIL over de periode.

Noemer: Som personeelskosten van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Omschrijving: Percentage kosten door zorgverleners niet in loondienst t.o.v. alle zorgverleners met een arbeidsovereenkomst.

Uitgangspunten #

  • De kosten van PNIL worden bepaald door de geregistreerde kosten op de posten “Uitzendkrachten overige personeelskosten” en “Ingehuurde ZZP-ers overige personeelskosten”.
  • De totale kosten van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst worden bepaald door de geregistreerde kosten op de post “Lonen en salarissen”.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  2. Bereken van de personen met een inhuur- of uitzendovereenkomst de geregistreerde kosten in de periode (teller).
  3. Bereken van de personen met een arbeidsovereenkomst de geregistreerde kosten in de periode (noemer).
  4. Bereken de indicator door 2 en 3 door elkaar te delen en bereken het percentage (verhouding).

Benodigde gegevens in de modelgegevensset #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling