2.1.6 Gemiddelde contractomvang

2.1.6 Gemiddelde contractomvang #

Definitie #

Aantal fte’s van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode gedeeld door gemiddeld aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Teller: Aantal ingezette fte van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Noemer: Gemiddeld aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Omschrijving: Deze indicator betreft het aantal fte van personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst over de periode gedeeld door het gemiddeld aantal personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst in de verslagperiode.

Deze indicator wordt berekend door het resultaat van indicator 2.1.2 te delen door het resultaat van 2.1.1. Voor beide indicatoren is periode waarover het resultaat berekend is gelijk. Daarnaast is ook de manier waarop het aantal fte is berekend voor beide indicatoren gelijk. Bijvoorbeeld, 1 fte is 36, 38 of 40 uren per week.

Uitgangspunten #

Zie de uitgangspunten bij indicator 2.1.1 en indicator 2.1.2.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Deel het resultaat van indicator 2.1.2 (uitgedrukt in fte) door het resultaat van indicator 2.1.1.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling