2.2.2 Aantal stagiairs

2.2.2 Aantal stagiairs #

Definitie #

Aantal stagiairs over de periode.

Teller: Hoeveel stagiairs heeft de organisatie?

Noemer: Niet van toepassing.

Omschrijving: Deze indicator betreft het aantal stagiairs die zorgverlener zijn en binnen de verslagperiode over een stage-overeenkomst beschikten. Een persoon telt in de berekening als ‘1’ mee wanneer de persoon in de verslagperiode beschikte over een of meerdere opeenvolgende stage-overeenkomst. Bijvoorbeeld, bij een verslagperiode van een jaar (12 maanden) telt een persoon die gedurende 6 maanden over een stage-overeenkomst beschikte als ‘1’ mee in de berekening van de indicator.

NB: De berekening is gebaseerd op de voorbeeldberekening bij het uitwisselprofiel. Een andere optie is net zoals bij indicator 2.1.1 het gemiddelde aantal stagiairs te berekenen door de looptijd van de overeenkomst de mate van meetellen te laten bepalen. Op basis van bovenstaand voorbeeld telt de stagiair mee als 0,5.

Uitgangspunten #

  • Personen met een of meerdere opeenvolgende stage-overeenkomsten gedurende (een deel van de) verslagperiode worden geïncludeerd.
  • Stagiairs die zorgverlener zijn en tegelijkertijd meerdere stageovereenkomsten hebben tellen 1 keer mee, wanneer voor beide stage-overeenkomsten sprake is van een zorgverlener.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen met een stageovereenkomst gedurende de verslagperiode (de begindatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt voor of op de einddatum van de verslagperiode en de einddatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt niet voor de start van de verslagperiode).
  2. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  3. Bereken de indicator door het totaal aantal stagiairs te berekenen op basis van stap ‘2’.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling