2.2.3 Aantal vrijwilligers

2.2.3 Aantal vrijwilligers #

Definitie #

Aantal vrijwilligers over de periode.

Teller: Hoeveel vrijwilligers heeft de organisatie?

Noemer: Niet van toepassing.

Omschrijving: Deze indicator betreft het aantal personen die zorgverlener zijn en binnen de verslagperiode over een vrijwilligersovereenkomst beschikten.

Het aantal vrijwilligers is het aantal personen dat beschikt over een vrijwilligersovereenkomst gedurende (een deel van) de verslagperiode of het aantal vrijwilligers met de functie vrijwilliger.

Uitgangspunten #

Voor de berekening van deze indicator worden de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

  • Medewerkers met een of meerdere opeenvolgende vrijwilligers-overeenkomsten gedurende (een deel van de) verslagperiode worden geïncludeerd.
  • Medewerkers die zorgverlener zijn, met de functie vrijwilliger gedurende (een deel van de) verslagperiode, worden geïncludeerd.
  • Vrijwilliger die zorgverlener zijn en tegelijkertijd meerdere functies hebben tellen 1 keer mee, wanneer voor beide functies sprake is van een zorgverlener en vrijwilliger.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen met een vrijwilligersovereenkomst of functie vrijwilliger gedurende de verslagperiode (De begindatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt voor of op de einddatum van de verslagperiode en de einddatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt niet voor de start van de verslagperiode).
  2. Selecteer alle vrijwilligers die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  3. Bereken de indicator door het totaal aantal vrijwilliger te berekenen op basis van stap ‘2’.

Benodigde gegevens in de modelgegevensset #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling