2.3.1 Ziekteverzuimpercentage

2.3.1 Ziekteverzuimpercentage #

Definitie #

CBS/Vernet: Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Teller: Ziektedagen. Voor de berekeningswijze wordt de definitie van het CBS/Vernet gevolgd.

Noemer: Werk-/kalenderdagen. Voor de berekeningswijze wordt de definitie van het CBS/Vernet gevolgd.

Omschrijving: CBS/Vernet: Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen (dus geen werkdagen) van personeel in loondienst in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het gaat dus niet alleen om nieuwe gevallen.

Uitgangspunten #

  • Personen die tegelijkertijd een of meerdere oproep- of arbeidsovereenkomsten hebben tellen mee in de berekening wanneer de uren geregistreerd zijn als zorgverlener.
  • Berekening volgens Vernet, op basis van kalenderdagen.
  • 1 kalenderjaar = 360 dagen. 1 fte = 360 kalenderdagen per jaar. 1 ziektedag = 1 geregistreerde kalenderdag waarop een medewerker ziek is waarbij het uitgangspunt van 360 dagen per jaar wordt toegepast.
  • Personen die zorg verlenen en tegelijkertijd een of meerdere arbeids- en/of oproepovereenkomsten hebben tellen 1 keer mee, wanneer voor beide arbeidsovereenkomsten sprake is van een zorgverlener.
  • Wanneer het ziektepercentage bij de verzuimmelding ontbreekt, wordt dit verondersteld 100% te zijn.

Berekening #

  1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn (o.b.v. functie) en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  2. Selecteer alle personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst.
  3. Tel van alle personen, per persoon het aantal ziektedagen vermenigvuldigd met de parttimefactor van de medewerker (% fte) bij elkaar op voor de gevraagde periode.
  4. Deel de uitkomst van ‘3’ door het totaal aantal kalenderdagen: voor alle personen met per persoon de parttimefactor van de persoon (% fte) vermenigvuldigd.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling