2.3.2 Verzuimfrequentie

2.3.2 Verzuimfrequentie #

Definitie #

CBS/Vernet: De verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en het aantal personeelsleden. De meldingsfrequentie wordt omgerekend naar jaarbasis.

Teller: Voor de berekeningswijze wordt de definitie van het CBS/Vernet gevolgd.

Noemer: Voor de berekeningswijze wordt de definitie van het CBS/Vernet gevolgd.

Omschrijving CBS/Vernet: Het aantal nieuwe ziektemeldingen ten op zichte van het gemiddeld aantal personeelsleden in de verslagperiode. De noemer van deze indicator betreft het resultaat van indicator 2.1.1.

Uitgangspunten #

  • Zie de uitgangspunten voor de teller de uitgangspunten bij indicator 2.1.1.
  • De zorgaanbieder geeft zelf aan welke meldingen een nieuwe ziektemelding betreffen (dit is geregistreerd in het systeem van de zorgaanbieder).

Berekening #

  1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn (o.b.v. functie) en ingezet voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  2. Selecteer alle personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst.
  3. Tel van alle personen het totaal aantal nieuwe ziektemeldingen bij elkaar op in de gevraagde periode.
  4. Deel de uitkomst van ‘3’ door de uitkomst van indicator 2.1.1.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling