2.4.2 Percentage uitstroom

2.4.2 Percentage uitstroom #

Definitie #

Het percentage uitstroom betreft het aantal personen dat op meetmoment minus 1 jaar wel werkzaam is als personeelslid bij de organisatie, maar dat niet is op meetmoment, gedeeld door het gemiddelde aantal personeelsleden van meetmoment en meetmoment minus 1 jaar.

Teller: Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op meetmoment minus 1 jaar dat niet werkzaam is als personeelslid met een arbeidsovereenkomst op meetmoment.

Noemer: Gemiddelde van aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op meetmoment en aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op meetmoment minus 1 jaar.

Omschrijving: De indicator betreft het aantal uitgestroomde personeelsleden in loondienst na 1 jaar ten op zichten van het gemiddelde van 1) het aantal personeelsleden op het meetmoment en 2) het aantal personeelsleden een jaar eerder. De teller van deze indicator betreft het aantal personeelsleden die zorgverlener zijn en op het meetmoment niet meer over een arbeids- en of oproepovereenkomst beschikten en een jaar voorafgaand aan het meetmoment nog wel. De noemer betreft het gemiddelde van 1) het aantal medewerkers die zorgverlener zijn en op het meetmoment over een arbeids- en of oproepovereenkomst beschikten en 2) het aantal medewerkers die zorgverlener zijn en een jaar eerder dan het meetmoment over een arbeids- en of oproepovereenkomst beschikten.

Een persoon telt in de berekening als ‘1’ mee wanneer de persoon op het meetmoment beschikte over een of meerdere opeenvolgende arbeids- en of oproepovereenkomsten.

Uitgangspunten #

  • Personen met een of meerdere opeenvolgende arbeids- en/of oproepovereenkomsten en zorgverlener* zijn op de datum van het meetmoment worden geïncludeerd in de berekening van de teller.
  • Personen die zorg verlenen en tegelijkertijd meerdere arbeids- en/of oproepovereenkomsten hebben tellen 1 keer mee, wanneer voor beide arbeids- en/of oproepovereenkomsten sprake is van een zorgverlener.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  2. Selecteer alle personen met een arbeids- en/of oproepovereenkomsten op de datum van het meetmoment.
  3. Selecteer alle personen met een arbeids- en/of oproepovereenkomsten op de datum een jaar eerder dan het meetmoment.
  4. Selecteer alle personen uit ‘3’ die niet voorkomen bij ‘2’.
  5. Bereken het totaal aantal personen uit ‘4’ (het resultaat hiervan is de teller).
  6. Bereken het gemiddelde aantal personen door het resultaat uit ‘2’ en ‘3’ bij elkaar op te tellen en te delen door 2 (het resultaat hiervan is de noemer).
  7. Bereken de indicator door het resultaat bij ‘5’ te delen door het resultaat bij ‘6’ en vermenigvuldig met 100%.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling