2.4.3 Percentage doorstroom kwalificatieniveau

2.4.3 Percentage doorstroom kwalificatieniveau #

Definitie #

Het percentage doorstroom betreft het aantal personen dat op twee opeenvolgende peilmomenten werkzaam is als personeelslid in die organisatie en van kwalificatieniveau is gewisseld op meetmoment ten opzichte van meetmoment minus 1 jaar, gedeeld door het gemiddelde aantal personeelsleden van meetmoment en meetmoment minus 1 jaar.

Teller: Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op meetmoment en op meetmoment minus 1 jaar, dat op meetmoment een ander kwalificatieniveau heeft dan op meetmoment minus 1 jaar.

Noemer: Gemiddelde van aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op meetmoment en aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op meetmoment minus 1 jaar.

Omschrijving: De indicator betreft het aantal personeelsleden in loondienst dat na 1 jaar van kwalificatieniveau is gewisseld ten op zichten van het gemiddelde van:

 1. het aantal personeelsleden op het meetmoment, en;
 2. het aantal personeelsleden een jaar eerder.

De teller van deze indicator betreft het aantal personeelsleden die zorgverlener zijn en op het meetmoment en een jaar eerder over een arbeids- en of oproepovereenkomst beschikten en bij wie het kwalificatieniveau is gewijzigd.

De noemer betreft het gemiddelde van 1) het aantal medewerkers die zorgverlener zijn en op het meetmoment over een arbeids- en of oproepovereenkomst beschikten en 2) het aantal medewerkers die zorgverlener zijn en een jaar eerder dan het meetmoment over een arbeids- en of oproepovereenkomst beschikten.

Een persoon telt in de berekening van de teller als ‘1’ mee wanneer de persoon een jaar voorafgaand aan het meetmoment beschikte over een ander kwalificatieniveau dan op het meetmoment.

Uitgangspunten #

 • Personen met een of meerdere arbeids- en/of oproepovereenkomsten op de datum van het meetmoment of op de datum een jaar eerder dan het meetmoment worden geïncludeerd in de berekening van de teller.
 • Personen die zorgverlener zijn op de datum van het meetmoment of op de datum een jaar eerder dan het meetmoment worden geïncludeerd.
 • Personen die zorg verlenen en tegelijkertijd meerdere arbeids- en/of oproepovereenkomsten hebben tellen 1 keer mee, wanneer voor beide arbeids- en/of oproepovereenkomsten sprake is van een zorgverlener.
 • Personen die op de datum van het meetmoment en op de datum een jaar eerder dan het meetmoment beschikken over een kwalificatieniveau (uit de lijst van het kwaliteitskader) worden geïncludeerd.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

 1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
 2. Selecteer alle personen met een arbeids- en/of oproepovereenkomsten op de datum van het meetmoment.
 3. Selecteer van alle personen uit ‘2’ de personen met een arbeids- en/of oproepovereenkomsten op de datum 1 jaar eerder dan het meetmoment.
 4. Selecteer van alle personen uit ‘3’ het kwalificatieniveau op het meetmoment en op het meetmoment minus 365 dagen.
 5. Selecteer van alle personen uit ‘4’ de personen bij wie het kwalificatieniveau op beide momenten niet gelijk is.
 6. Bereken het totaal aantal personen uit ‘5’ (teller).
 7. Selecteer alle personen met een arbeids- en/of oproepovereenkomsten op de datum van het meetmoment.
 8. Selecteer alle personen met een arbeids- en/of oproepovereenkomsten op de datum 1 jaar eerder dan het meetmoment.
 9. Bereken het gemiddelde aantal personen door het resultaat uit ‘7’ en ‘8’ bij elkaar op te tellen en te delen door 2 (noemer).
 10. Bereken de indicator door het resultaat bij ‘6’ te delen door het resultaat bij ‘9’.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling