2.5.1 Aantal fte zorg cliënt ratio

2.5.1 Aantal fte zorg cliënt ratio #

Definitie #

Aantal ingezette fte’s over de periode ok gedeeld door het aantal cliënten over de periode. Bij de fte’s betreft het de ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, oproepuren) en niet alleen de contractuele fte’s.

Teller: Som ingezette fte’s personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Noemer: Aantal cliëntdagen van de Vektiscodes ZZP/VPT 4-10 gedeeld door het totaal aantal dagen in de periode.

Omschrijving: Deze indicator betreft de verhouding tussen het aantal ingezette fte van personeel in loondienst ten opzichte van het aantal cliëntdagen gedurende de verslagperiode.

Deze teller betreft het aantal geregistreerde uren van personeelsleden in loondienst, die zorgverlener zijn en binnen de verslagperiode over een arbeids- of oproepovereenkomst beschikten. Op basis van deze uren kan het aantal ingezette fte van deze personeelsleden berekend worden. Iedere afnemer van gegevens kan op basis van het totaal aantal uren zijn/haar eigen definitie van fte toepassen, zoals 36, 38 of 40 uur per week. Voor de berekening van uren worden meeruren, overuren en oproepuren meegerekend.

De noemer betreft het totaal aantal geregistreerde cliëntdagen in de verslagperiode van cliënten met een van de volgende indicaties: 753, 754, 755, 756, 757, 758 of 759.

Uitgangspunten #

  • Zie de uitgangspunten bij indicator 2.1.2.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Zie voor de berekening van de teller de berekening van indicator 2.1.2 (dit is de teller van deze indicator 2.5.1).
  2. Selecteer in de verslagperiode cliënten met een van de volgende Wlz-indicaties: 753, 754, 755, 756, 757, 758 of 759.
  3. Bereken per cliënt uit ‘2’ het aantal cliëntdagen die gerelateerd zijn aan een Wlz-indicatie en over een datum beschikken in de verslagperiode.
  4. Bereken het totaal aantal cliëntdagen door alle cliëntdagen uit ‘3’ bij elkaar op te tellen (noemer).
  5. Bereken de indicator door het resultaat uit ‘1’ te delen door het resultaat uit ‘4’.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling