Gevalideerde vragen Uitwisselprofiel ZIN aanlevering ODB #

In deze sectie staan de functionele beschrijvingen van de indicatoren personeelssamenstelling en basisveiligheid. Per indicator uit het handboek is het volgende beschreven:

  • Definitie, inclusief teller en noemer;
  • De beschrijving van de berekening;
  • Specifieke uitagangspunten die worden gehanteerd bij de berekening.

De gegevens die benodigd zijn voor de berekening van deze indicatoren dienen nog nader getoetst te worden op basis van proefimplementaties bij zorgaanbieders.

Voorbeeldberekeningen #

Voorbeeldberekeningen in de vorm van SPARQL-queries voor het berekenen van indicatoren staan hier:

Klik hier voor Personele samenstelling

Klik hier voor Basisveiligheid

Benodigde gegevens in de modelgegevensset #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om de indicatoren Personele samenstelling en basisveiligheid te berekenen staan hier:

Klik hier voor Personele samenstelling

Klik hier voor Basisveiligheid

Algemene uitgangspunten #

De algemene uitgangspunten voor de berekening van de indicatoren Personele samenstelling en Basisveiligheid uit het uitwisselprofiel Zorginstituut staan beschreven in Algemene uitgangspunten.