Introductie

Uitwisselprofiel IGJ toezichtinfomatie V&V t.b.v. voorbereiding inspectiebezoek


Bij de totstandkoming van dit uitwisselprofiel is de IGJ betrokken.

Het uitwisselprofiel bevat de afspraken over de uitwisseling van gegevens die benodigd zijn in het kader van toezicht voor de sector Verpleging en Verzorging (V&V), en specifiek t.b.v. de voorbereiding van het inspectiebezoek.