Release-info

Release-informatie


In deze sectie is meta-informatie opgenomen over de release van het Uitwisselprofiel. De release- en versiebeschrijving duidt de positionering en status van deze publicatie.
Release 1.0
Versie 1.0, versie 0.9 ter vaststelling door de Ketenraad KIK-V
Doel Release 1.0 betreft de basisinformatie die benodigd is voor kostenonderzoek door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Doelgroep Nederlandse Zorgautoriteit
Zorgaanbieders verpleeghuiszorg
Totstandkoming De ontwikkeling van release 1.0 is uitgevoerd door het programma KIK-V in samenwerking met de NZa. Release 1.0 wordt vastgesteld door de Ketenraad KIK-V op basis van versie 0.9.
Inwerkingtreding n.t.b.
Operationeel toepassingsgebied Kostenonderzoek.
Status Ter vaststelling door Ketenraad KIK-V
Functionele scope Het uitwisselprofiel bevat de afspraken over de uitwisseling van gegevens op het eerste deel basisinformatie rondom personeel inclusief kostenplaatsstructuren en bijbehorende typeringen en verdeelsleutels ten behoeve van kostenonderzoek.
Licentie Creative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).