Introductie

Uitwisselprofiel ODB 1.0.1

De sectorpartijen (Patiƫntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) verenigd in de Stuurgroep Verpleeghuiszorg hebben bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van zorg gemeten wordt. De indicatoren die zijn vastgesteld op voordracht van deze Stuurgroep zijn voor de zorgaanbieder verplicht om aan te leveren. Deze verplichting is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (artikel 11i tweede lid). Hierin staat dat zorgaanbieders verplicht zijn om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

Het uitwisselprofiel bevat de afspraken over de uitwisseling van gegevens op het thema Personeel en Basisveiligheid in het kwaliteitskader ten behoeve van publicatie in het Openbare Databestand (en daarmee zorginzicht.nl). De afspraken zijn gericht op de aanlevering in het jaar 2022 over het jaar 2021. Dit betekent tevens dat dit uitwisselprofiel een jaarlijkse aanpassing vergt.