Technisch

Technische interoperabiliteit #

Aanlevering van de uitkomsten van beschreven berekeningen (de indicatoren), verwijzing naar het kwaliteitsverslag en totaalscore cliëntervaring vindt plaats aan het Zorginstituut via de gegevensmakelaar (Desan). Zie voor meer informatie en instructies voor de aanlevering: https://www.zorginzicht.nl/ondersteuning/aanleveren-kwaliteitsgegevens-per-sector/verpleeghuiszorg.

Zorgaanbieders die al eerder kwaliteitsgegevens hebben aangeleverd krijgen inloggegevens voor de portal van Desan automatisch toegezonden in januari 2022. Indien dit niet het geval is, neemt de zorgaanbieder contact op met Desan (verpleeghuiszorg@desan.nl) voor het aanvragen van inloggegevens.