Release-info

Release-info #

In deze sectie is meta-informatie opgenomen over de release van het uitwisselprofiel.
Naam Uitwisselprofiel ODB 1.0.1
Release 1.0.1
Versie 1.0.1
Doel Release 1.0.1 is een patchrelease op release 1.0
Doelgroep
 • Zorginstituut
 • Zorgaanbieders verpleeghuiszorg
 • Betrokken partijen kwaliteitskader verpleeghuiszorg
 • Totstandkoming Het betreft een patch op de SPARQL queries die onderdeel zijn het Uitwisselprofiel ODB 1.0. De aanpassingen zijn door het programma KIK-V doorgevoerd.
  Inwerkingtreding 22 april 2022
  Operationeel toepassingsgebied Het Uitwisselprofiel ODB 1.0 bevat de afspraken over de uitwisseling van gegevens op het thema Personeel en Basisveiligheid in het kwaliteitskader ten behoeve van publicatie in het Openbare Databestand (en daarmee zorginzicht.nl). De afspraken zijn gericht op de aanlevering in het jaar 2022 over het jaar 2021. De aanpassingen van de patchrelease betreffen de SPARQL queries. Deze worden gebruikt door zorgaanbieders in de pilot KIK-starter van het programma KIK-V.
  Status Patchrelease vastgesteld door Tactisch Overleg op 21 april 2022
  Functionele scope De patchrelease 1.0.1 omvat aanpassingen in de SPARQL queries, onderdeel van het onderwerp ‘Semantisch’ in het uitwisselprofiel. Aangepast in de SPARQL queries is:
 • rapportageperiode van 2020 naar 2021
 • bugs n.a.v. praktijktoets bij Sensire
 • bug waardoor sommige queries alleen werken op GraphDB
 • Licentie Creative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).