Zorgkantoren basisinformatie personeel en cliënten t.b.v. monitoring contractafspraken

Uitwisselprofiel Zorgkantoren basisinformatie personeel en cliënten


Bij de totstandkoming van dit uitwisselprofiel zijn de Zorgkantoren (Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, CZ, DSW, Zorg en Zekerheid en Eno) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betrokken.

Het uitwisselprofiel bevat de afspraken over de uitwisseling van gegevens op het thema personeel en cliënten t.b.v. de monitoring van contractafspraken.